Novoročná beseda s himalájistom Vladom Štrbom

Novoročná beseda s himalájistom Vladom Štrbom

Dňa 2.1.2015 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnilo stretnutie s himalájistom Vladom Štrbom. Počas vyše poldruhahodinovej projekcie fotiek na plátno sa hosť sprievodným komentárom podelil s prítomnými o svoje zážitky a skúsenosti získané počas výstupov v Himalájach, Pamíre, Kaukaze, Alpách.

V závere prebehla diskusia, do ktorej sa aktívne zapojilo publikum. Keďže vo Vranove sa takáto akcia konala po prvýkrát, účasť asi 80 ľudí je veľmi uspokojivá. Veríme, že každý z prítomných získal zaujímavé informácie a odišiel spokojný.
Za zorganizovanie akcie ďakujeme najmä Jurajovi Kozenkovi, Vladovi Štrbovi, Horolezeckému klubu SLAŇÁK a Centru voľného času, ale aj ostatným dobrovoľníkom – milovníkom hôr, ktorí sa na organizácii podieľali.

Comments are closed.