Browsed by
Month: december 2014

Mikulášsky deň otvorených dverí

Mikulášsky deň otvorených dverí

Deťom ,ale aj širokej verejnosti sme na svätého Mikuláša priblížili pocit vnímania sveta z výšky a pohybu v nej. Lezenie sa uskutočnilo v piatok 5. decembra a trvalo od 10:00 do 19:00. Zúčastnili sa aj dve základné školy: Základná škola Juh a Základná škola na Sídlisku II. Zo škôl prišlo dohromady 70 detí, tretieho a štvrtého ročníka.