Mikulášsky deň otvorených dverí

Mikulášsky deň otvorených dverí

Deťom ,ale aj širokej verejnosti sme na svätého Mikuláša priblížili pocit vnímania sveta z výšky a pohybu v nej. Lezenie sa uskutočnilo v piatok 5. decembra a trvalo od 10:00 do 19:00. Zúčastnili sa aj dve základné školy: Základná škola Juh a Základná škola na Sídlisku II. Zo škôl prišlo dohromady 70 detí, tretieho a štvrtého ročníka.

Deťom počas celého dňa spríjemňovali lezenie Mikuláš a jeho Anjelik, ktorí ich odmeňovali malou sladkosťou. Niektorých to zaujalo natoľko, že prišli aj po 15:00, kde bol bezplatný vstup aj pre verejnosť. Posledné lezčatá odišli o siedmej večer a my, vyčerpaní ističi sme si po celodennej akcii konečne vydýchli. Túto akciu plánujeme zopakovať aj o rok a dúfame, že znova prídu deti šikovné ako boli tieto. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník Mikulášskeho dňa otvorených dverí.

Kolektív klubu HK SLAŇÁK

Comments are closed.