Základné informácie

Základné informácie

Názov: Horolezecký klub SLAŇÁKosmickovy uzol
Sídlo: Komenského 639/6, 093 02, Vranov nad Topľou
Právna forma: Občianske združenie
Dátum vzniku: 11.9.2012
E-mail: slanak.info@gmail.com
Tel. č: 0903 234 332, 0915 083 175
IČO: 42237670
DIČ: 2023620995
Číslo účtu: 3127267451/0200
IBANSK26 0200 0000 0031 2726 7451

Výkonný výbor

Predseda: Juraj Homza
Podpredseda: Filip Čuma
Hospodár: Jana Homzová
Tajomník: Katarína Kriváková
Dozorná rada: Rastislav Rákoci
Pavol Palovský

Správca lezeckej steny: Maťo Bak

Inštruktori lezenia na umelej stene:
Ďuro Homza
Maťo Bak
Jožo Kachman
Maťo Illeš
Maťo Mitaľ

Inštruktor lezenia v skalných oblastiach neveľkohorských terénov:
Filip Čuma

Asistenti inštruktorov lezenia na umelej stene:
Kika Capková
Soňa Virostková
Dominika Bodorová
Anička Zimná
Eva Plančárová

Lyžiarsky inštruktor:
Peťo Ďurko

Členské poplatky:

Nad 18 rokov:                                 15€
Študenti VŠ:                                    12€
Do 18 rokov a študenti SŠ:        9€
Čestné členstvo*:                          0€
Osoby nad 60 rokov:                    5€

*Čestné členstvo je vyjadrením neaktívneho ale sympatizujúceho člena na aktívnej činnosti klubu, ktorých určuje výkonný výbor.

Registračný poplatok: 5€

Noví členovia musia pri registrácii do klubu uhradiť jednorázový registračný poplatok a členský poplatok.

Termíny platenia členských poplatkov a platnosť členského – členské na rok 2024 platí od 1.1.2024 do 31.3.2025. Každý rok je teda prelínacie obdobie od 1.1. do 31.3. daného roku, keď je v platnosti členské predchádzajúceho roka a členské daného roka.
Členské je teda potrebné uhradiť každý rok do 31.3. daného roku. Členské je samozrejme možné uhradiť aj neskôr bez nutnosti obnovenia členstva, len po 31.3. nemá dotyčný platné členstvo a ani nie je členom klubu. Starí členovia ale musia mať vždy zaplatené členské za minulý rok! V opačnom prípade si môžu členské alebo doplatiť alebo musia uhradiť nový registračný poplatok, tzv. obnovenie registrácie.
Noví členovia sa môžu prihlasovať počas celého roku. Členské platí ale na kalendárny rok a 3 mesiace nasledujúceho roka bez ohľadu na dátum vstupu nového člena do klubu.

Ak sa chcete stať členom nášho klubu stačí vyplniť túto PRIHLÁŠKU a zaplatiť príslušný členský poplatok a registračný poplatok, ktorý je možné uhrádzať aj na bankový účet uvedený vyššie alebo poslať poštou na sídlo klubu. Pri úhrade na bankový účet do doplňovacích údajov vyplňte svoje meno a priezvisko. Prihlášky je možné posielať poštou na sídlo klubu. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať potvrdenú prihlášku zákonným zástupcom.

Prečo je výhodné stať sa členom klubu:
– 50% zľava za vstup na lezeckú stenu a zakúpenie výhodnejších permanentiek
– požičanie lezeckého materiálu zdarma
– zúčastňovať sa klubových kurzov lezenia na umelej stene alebo na skalkách


PDF dokument: Prihláška do HK SLAŇÁK

Stanovy Horolezeckého klubu SLAŇÁK

PDF dokument: Stanovy HK SLAŇÁK

Pridaj komentár