Žiaci Základnej školy Sídlisko II. na lezeckej stene 10.4.2015

Žiaci Základnej školy Sídlisko II. na lezeckej stene 10.4.2015

Naši členovia v spolupráci s Centrom voľného času hostili v doobedňajších hodinách dňa 10.apríla 2015 žiakov Základnej školy Sídlisko II na lezeckej stene.

Dohromady prišli 3 triedy s cca 60 žiakmi prvého stupňa. Každá trieda mala čas asi hodinu na lezenie. Deti boli veľmi šikovné, hoci mnohé z nich prvý krát liezli na umelej stene. Niektoré z nich už navštívili stenu v minulosti a bolo to hneď poznať. Veríme, že sa deťom páčilo a budú nás navštevovať aj naďalej a že sa k nim pripoja aj ostatné základné školy.

predseda

Comments are closed.