Základné informácie

Základné informácie

Názov: Horolezecký klub SLAŇÁKosmickovy uzol
Sídlo: Komenského 639/6, 093 02, Vranov nad Topľou
Právna forma: Občianske združenie
Dátum vzniku: 11.9.2012
E-mail: slanak.info@gmail.com
Tel. č: 0903 234 332, 0915 902 044, 0940 329 643
IČO: 42237670
DIČ: 2023620995
Číslo účtu: 3127267451/0200
IBANSK2602000000003127267451

Výkonný výbor

Predseda: Juraj Homza
Podpredseda: Martin Adam
Hospodár: Zuzana Zahorodníková
Tajomník: Jakub Adam
Dozorná rada: Peter Žula
Pavol Palovský

Členovia:                                                                                  Správca lezeckej steny:
Jana Mikitová                                                                        Kubo Adam
Ján Vargovčík                                                                        Inštruktori lezenia na umelej stene:
Martin Bak                                                                               Ďuro Homza
Jozef Kachman                                                                      Maťo Bak
Kristína Capková                                                                   Kubo Adam
Daniel Mikula
Igor Duda
Filip Čuma
Peter Ďurko
Lukáš Ivanko
Lukáš Satvari
Viktor Soták
Monika Vargová
Juraj Mudrák
Samuel Marián Onderko
Martin Illéš
Jozef Illéš
Juraj Krišta


Členské poplatky:

Nad 18 rokov:                                 15€
Študenti VŠ:                                    12€
Do 18 rokov a študenti SŠ:        9€
Čestné členstvo*:                          0€
Osoby nad 60 rokov:                    5€

*Čestné členstvo je vyjadrením neaktívneho ale sympatizujúceho člena na aktívnej činnosti klubu

Registračný poplatok: 5€

Nový členovia musia pri registrácii do klubu uhradiť jednorázový registračný poplatok a členský poplatok.

Termíny platenia členských poplatkov a platnosť členského – členské na rok 2018 platí od 1.1.2018 do 31.3.2019. Každý rok je teda prelínacie obdobie od 1.1. do 31.3. daného roku, keď je v platnosti členské predchádzajúceho roka a členské daného roka.
Členské je teda potrebné uhradiť každý rok do 31.3. daného roku. Členské je samozrejme možné uhradiť aj neskôr bez nutnosti obnovenia členstva, len po 31.3. nemá dotyčný platné členstvo a ani nie je členom klubu. Starí členovia ale musia mať vždy zaplatené členské za minulý rok! V opačnom prípade si môžu členské alebo doplatiť alebo musia uhradiť nový registračný poplatok, tzv. obnovenie registrácie.
Nový členovia sa môžu prihlasovať počas celého roku. Členské platí ale na kalendárny rok a 3 mesiace nasledujúceho roka bez ohľadu na dátum vstupu nového člena do klubu.

Ak sa chcete stať členom nášho klubu stačí vyplniť túto PRIHLÁŠKU a zaplatiť príslušný členský poplatok a registračný poplatok, ktorý je možné uhrádzať aj na bankový účet uvedený vyššie alebo poslať poštou na sídlo klubu. Pri úhrade na bankový účet do doplňovacích údajov vyplňte svoje meno a priezvisko. Prihlášky je možné posielať poštou na sídlo klubu. Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať potvrdenú prihlášku zákonným zástupcom.

Prečo je výhodné stať sa členom klubu:
– 50% zľava za vstup na lezeckú stenu, ktorej je HK SLAŇÁK majiteľom a zakúpenie výhodnejších permanentiek
– požičanie lezeckého materiálu zdarma
– zúčastňovať sa klubových kurzov lezenia na umelej stene alebo na skalkách


PDF dokument: Prihláška do HK SLAŇÁK

Stanovy Horolezeckého klubu SLAŇÁK

PDF dokument: Stanovy HK SLAŇÁK

Pridaj komentár